Kontakt

Vi som jobbar här är: Inga-Lill Norrby och Anita Svanberg.
Vi är båda utbildade hantverkspedagoger på Nyckelvikskolan och startade Kavaletten år 2000.
Tidigare arbetade vi på den kommunala "Verkstan för alla" på Nortullsgatan. Både med den öppna Drop-in delen och med förmiddagskurser för socialpsykiatrin.
När "Verkstan för alla" stängdes för allmänheten, bestämde vi oss för att överföra idén till en egen verkstad.

Keramikverkstan Kavaletten AB
Besöksadress: Erik Segersällsväg 7-9
Ingång genom den svarta grinden alldeles mittemot uppgången från T-bana Aspudden
.

Postadress:
Lilla aspuddsvägen 6 (denna port får bara
användas av de boende, vänligen respektera detta)
126 49 Hägersten
Tel: 08 645 64 32
Plusgiro: 4345622-7. Orgnr 556827-6330
E-mail: info@kavaletten.com

Välkomna!