Förbokning
OBS!!! Intresselistan för nya är full!

I vår verkstad finns både stengods och lergods-lera.
Vi har ett tjugotal olika glasyrer till stengods och
ett tiotal engober (lerfärg) till lergods.
Åtta drejstolar och arbetsytor för att kunna ringla, kavla, skulptera och tumma.
Vi hjälper dig i ditt projekt med de olika teknikerna.

Tider;
tisdagar och torsdagar kl 15-17.30/17.30-20.00
Förboka på fredagar kl 10.00-12.00 eller när du är på plats.

   Priser:
Klippkort 10 ggr 3000 kr, inkl 5 kg lera.

 Per gång 300 kr, då får du köpa till lera.
Barn t o m 12 år 150 kr.
Lera 60 kr/kg inkl engobe, 2 bränningar och glasyr.

Vi tar emot kontantbetalning, swish (123 387 35 44) och plusgiro ( 4345622-7).
Om du betalar in på plusgirot innan du kommer hit - ange namn och fullständig adress!


                                                                                      Tänk på att:

-saker som är under arbete och som ännu inte är klara för bränning får stå kvar max två veckor på
våra hyllor.Skröj- och glasyrbrända saker får stå kvar max tre veckor från det datum vi skriver i
botten på godset när vi plockar det ur ugnen.
Vid varje terminslut kasseras all kvarglömd lera som finns i boxarna samt det gods som inte är
lämnat för bränning. Det gods som är lämnat för bränning vid terminslut får stå kvar tre veckor
in på den nya terminen. 

Om du har barn så är det en god ide att komma 15:00.
Vår erfarenhet säger att barnen kan bli lite trötta framåt avslut och städning på det senare passet.

Du som förälder har alltid det övergripande ansvaret för de mindre barnen,

och kan aldrig helt lämna dem utan tillsyn.