Förbokning
öppnar den 5 september.

Klicka på länken för att boka dig. Ska fungera från 2 veckor innan vi öppnar.
Du ska kunna boka dig 2 veckor framåt i tiden.
Länken är lösenordskyddad. För lösenord; ring 08-6456432 eller maila info@kavaletten.com.
Du som har gått här tidigare någon gång under åren är alltid välkommen tillbaka och har tillgång till bokningsystemet.
. Du bokar dig men betalar på plats.
Du blir inte betalningsskyldig om du glömmer att avboka men avboka gärna i tid ändå så kan en i kön automatiskt få en plats.


Bokningsslänk
Det kan vara problem med olika mail-adresser och att en inte får någon bokningsbekräftelse. Om du upplever problem; Ring eller maila oss så kan vi avboka dig istället om du ej fått någon avbokningskod.

Intresselistan för dig som aldrig har gått här är fulltecknad.
Återkom till VT-24.
I vår verkstad finns både stengods och lergods-lera.
Vi har ett tjugotal olika glasyrer till stengods och
ett tiotal engober (lerfärg) till lergods.
Åtta drejstolar och arbetsytor för att kunna ringla, kavla, skulptera och tumma.
Vi hjälper dig i ditt projekt med de olika teknikerna.

Tider;
tisdagar och torsdagar kl 15-17.30/17.30-20.00


   Priser:
Klippkort 10 ggr 3000 kr, inkl 5 kg lera.

 Per gång 300 kr, då får du köpa till lera.
Barn t o m 12 år 150 kr.
Lera 70 kr/kg inkl skröj och glasyr.

OBS!
Vi bränner bara lera som du köpt hos oss!
Vi tar inte emot lera utifrån.
Detta pga höga elpriser och för att det inte ska hända någon olycka i ugnen;
Leran kan smälta, skada plattor och ugnselement och andras saker.  
Du kan bli skadeståndsskyldig om du ändå gör detta.

 

Vi tar emot kontantbetalning, swish (123 387 35 44) och plusgiro ( 4345622-7).
Om du betalar in på plusgirot innan du kommer hit - ange namn och fullständig adress!

                                                                                      Tänk på att:

-saker som är under arbete och som ännu inte är klara för bränning får stå kvar max två veckor på
våra hyllor.
Skröj- och glasyrbrända saker får stå kvar max tre veckor från det datum vi skriver i
botten på godset när vi plockar det ur ugnen.
Vid varje terminslut kasseras all kvarglömd lera som finns i boxarna samt det gods som inte är
lämnat för bränning.
Det gods som är lämnat för bränning vid terminslut får stå kvar tre veckor
in på den nya terminen. 

Om du har mindre barn så är det en god ide att komma 15:00.
Vår erfarenhet säger att barnen kan bli lite trötta framåt avslut och städning på det senare passet.

Du som förälder har alltid det övergripande ansvaret för de mindre barnen,

och kan aldrig helt lämna dem utan tillsyn.