Länkar

www.svalansbildatelje.com
Vår samarbetspartner i Bild.  Bildterapi, Mindfulness, och Måleri.

www.skapakraft.nu
 Vår samarbetspartner i Bild/skrivande-skapande.

www.stockholm.se/alfa 
En förmedling av sysselsättning studier, praktik etc

www.abf.se  Arbetarnas Bildförbund
www.lerhyddan.se  Keramikkurser i Tallkrogen
www.abbonland.se illustrationer