Länkar

www.svalansbildatelje.com
Vår samarbetspartners inom Bild och Skrivargrupper. Bildterapi, Mindfulness, och Måleri. Ovan.

www.skapakraft.nu
Skrivande Vår samarbetspartner i Bild/skrivande-skapande.

www.stockholm.se/alfa 
En förmedling av sysselsättning studier, praktik etc

www.abf.se  Arbetarnas Bildförbund
www.lerhyddan.se  Keramikkurser i Tallkrogen
www.abbonland.se illustrationer